top of page
Venčení psů

Mushingový pohár plemen Tesák
1.ročník

Propozice

Termín konání: 8.5.2023

Místo konání: Tesák, Rajnochovice, Zlínský kraj

Pořadatel: Zdravé tlapky v pohybu z.s.

Záměr: podpořit obnovu vyhořelé turistické chaty Tesák

Přejímka: 8:00 - 11:00 

Starty: 9:00 – 12:00 / dětské 12:30

Vyhlášení výsledků: 15:00  / dětské 14:00

Zveřejnění startovní listiny: 1.5.2023 23:30

Uzávěrka přihlášek a objednávek: 17.4.2023

Termín odvolání závodu: do 17.4.2023

Kategorie:

K účasti na závodu není potřeba mít závodní licenci pro sport psích spřežení.

Tým – CC + BKJ + SC

Jednotlivec – CCW, CCM, BKJ, SC, MCCW, MCCM

Junior – od 7 let do dovršení věku 18 let (den před narozeninami)

Dítě – do 7 let

Věková hranice – u junioru spodní, u dětí horní – je pouze orientační. Dítě mladší 7 let se může zúčastnit juniorské trasy, pokud jeho zákonný zástupce zhodnotí délku jako přiměřenou věku svého dítěte. Stejně tak se dítě starší 7 let může zúčastnit dětské trasy.

Vzhledem k povaze závodu není kategorie SC2 otevřena a ani nebude závodník se dvěmi psy puštěn ke startu.

 

Trasa:

CC, BKJ a SC: 2,5 km - mírně zvlněný terén s jedním mírně náročným úsekem (přejezd potůčku)

MCC: 14 km - mírně zvlněný terén s jedním středně náročným úsekem (překonání potůčku, následně krátké prudké stoupání)

Děti: 200 m, 600 m

Junior: 1200 m, 1700 m

Délky tras se mohou do uzávěrky přihlášek mírně změnit a to zejména kvůli vnějším vlivům.

Vyhlášení výsledků:

Týmy – první tři místa + nejlépe sladěný tým

Jednotlivci – první tři místa CCW, CCM, BKJ, SC, MCCW, MCCM

Každý účastník, tzn. i účastník týmu, bude vyhlášen zvlášť ve své kategorii, tzn. s jednotlivci dohromady.

Děti a junioři budou vyhlášeni stylem „každý je vítěz“

 

Startovné:

Člen týmu / jednotlivec - 450,-

Junior – 200,-

Děti – 150,-

Startovné je možné uhradit pouze předem na účet, do data uzávěrky.

Přihlášením a zaplacením startovného dává účastník najevo, že si přečetl závodní řád pro sport psích spřežení, obeznámil se s řádem na ochranu zvířat, souhlasí s pravidly závodu a zavazuje se je dodržovat. Také souhlasí s fotografováním či natáčením své osoby.

 

Co obsahuje startovné:

- měření elektronickou časomírou

- parkování v místě závodu

- taška s prezentačními předměty sponzorů závodu

- stravenka na oběd v zázemí chaty Tesák v hodnotě 50,-

- účastnická medaile

- účastnický diplom s kategorií, časem a umístěním

- medaile pro první tři místa v kategorii (vyjma dětské a juniorské kategorie)

- týmy + diplom s časem a umístěním týmu

- týmy + pohár pro první tři umístěné týmy, pro každého člena týmu

- děti a junioři + medaile za účast + sladká odměna

- účastník v kategorii MCC + občerstvovací stanice

- poplatek 50,-/osobu pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (vyjma dětské a juniorské kategorie)

Platba: 

číslo účtu: 2102465465 / 2010

do poznámky, prosím, napište jméno závodníka

                    450,-                                                                    200,-                                                                        150,- 

Propozice mohou být změněny do data uzávěrky přihlášek. (Taková změna bude oznámena v novinkách na webu.)

 

Tréninky na trati závodu nejsou přípustné tři dny před konáním závodu ani po ukončení závodu. Průchodem posledního závodníka cílovou čárou se trať uzavírá! Při porušení je možná až diskvalifikace. Jsme rádi, že nám bylo dovoleno pozemky použít pro závod a to za určitých podmínek. Závod bychom rádi pořádali i nadále, tak naši snahu, prosím, nemarněte.

 

Info pro návštěvníky:

Důrazně žádáme, aby návštěvníci nevstupovali na trať během závodu!

Se psem je vstup na trať a do okolí startu i cíle zakázán! Buďte ohleduplní!

Doporučení:  bude doplněno

qr platba 450.png
qr platba 200.png
qr platba 150.png
bottom of page